Jum dài

Jum cổ xếp ly M

1.800.000₫

Màu sắc : Đen

Mã: BL083
Tên: Jum cổ xếp ly M
Gía: 1,800,000